Help out with disaster relief efforts in THE WORLD. Donate now in Budha name

Don't have a PayPal account Sign Up Here

Daftar di PayPal, lalu mulai terima pembayaran menggunakan kartu kredit secara instan.
111

Jumat, 30 Januari 2009

KHAI KENG KIE
(doa pembukaan / siang can. doa ini hanya dibaca satu kali)

BU SIANG CHIEM BIE BIAU HUAT,
PIK CHIAN BAN KIAP LAN COO GIE,
NGO KIEM KIAN BUN TIK SIU TIE,
GUAN KAI JIE LAI CIEN SIET GIE,
LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT,
LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT

DOA HUT SUAT KOO ONG KUAN SEE IM KENG
( dibaca tiga kali )
KUAN SEE IM PHO SAT,
LAM BU HUT, LAM BU HUAT, LAM BU CENG,
HUT KOK YU YAN, HUT HUAT SIANG IEN,
SIANG LOK NGO CING, YU YAN HU HUAT,
LAM BU MO HOO PHOAN JIAK PO LO BIT SI TAI SIN CIU,
LAM BU MO HOO PHOAN JIAK PO LO BIT SI TAI BENG CIU,
LAM BU MO HOO PHOAN JIAK PO LO BIT SI BU SIANG CIU ,
LAM BU MO HOO PHOAN JIAK PO LO BIT SI BU TENG TENG CIU,
LAM BU CENG KONG PI BI HUT,
HUAT CIONG HUT, SU CU KIONG HUT,
CIOK YU ONG HUT, HUT KO SI NI TENG ONG HUT,
HUAT HOK HUT, KIM KONG CONG SAI CU YU HI HUT,
PO SIEN HUT, SIEN KONG HUT, YOK SU LIU LIE KONG HUT,
PO KONG KONG TIK SAN ONG HUT, SIEN CU KONG TIK PO ONG HUT,
KO KIE CU HUT, JI LAI HIAN KIAP CHIAN HUT,
CENG NGO PEK HUT, BAN NGO CIEN HUT,
NGO PEK HUA SIEN HUT, PEK IK KIEM KONG CONG HUT,
THING KONG HUT LIOK HONG LIOK HUT,
BENG HOO TONG HONG PO KONG GUAT THIAN GUAT BIAO CUN IEM ONG HUT,
LAM HONG SIE KIEN HUA ONG HUT,
SEE HONG CO ONG SIN TONG YAM HUA ONG HUT,
PAK HONG GUAT TIAN CHEENG CENG HUT,
SIANG HONG BU SOU CENG CIEN PO SIN HUT,
HEE HONG SIAN CEEK GUAT IEM ONG HUT,
BU LIANG CU HUT, TOO PO HUT,
SEK KIA BO NI HUT, MI LEK HUT,
O CHE HUT, O MI THO HUT,
TIONG YANG IT CHIAT CHIONG SENG, CU HUT SE KAI TIONG CIA,
HENG CU I TE SIANG, KIT CAI HI KONG TIONG CU YU I IT CIAT CIONG SENG,
KOK LENG AN UN HIU SIT, TIU YA SIU TI,
KENG BIAT SENG SEE KOU.

SIAU TO IE TOK HAI, NA MO TAI BENG KUAN SEE IM,

KUAN BENG KUAN SE IM, KHO BENG KUAN SE IM,
KAI BENG KUAN SE IM, YO ONG PHO SAT,
YO SIANG PHO SAT, BUN CU SIU LI PHO SAT,
PHO HIAN PHO SAT, HIE KONG CONG PHO SAT,
TEE CONG ONG PHO SAT, CING LIANG PHO SAT,
EK BAN PHO SAT, POU KONG ONG JIE LAI HOA SIEN PHO SAT,
LIAM LIAM SIONG CU KENG, CHI HUT SI CUN CHI SUAT CIU WAT.

Di lanjutkan dengan Doa :
LI PO LI PO TEE, KIU HO KIU HO TEE,

TO LO NI TEE, NI HO LO TEE.

PI LI NI TEE, MO HO KA TEE.

CIN LENG KIAN TEE, SO PO HO

Dibaca tiga kali .

SIP HONG KOAN SI IM .
IT CHIAT CU PO SAT .
SIA GOAN KIU CIONG SENG .
CHENG BENG SIK KAY THOAT .

JIAK YU PAK HOK CIA .
IN KHIN UI KAY SOAT .
JIAK SI YU IN YAN .
TOK SIONG KHAO PUT COAT .

SIONG KENG BOAN CHIAN PHIAN .
LIAM LIAM SIM PUT COAT .
HWEE HIAM PUT LEENG SIANG .
TOO PENG LIP THUI CIAT .

HUI NO SENG HOAN HI .
SU CIA PIAN SENG HOAT .
BOU GAN CHU SI HI .
CU HUT BONG SOAT .

Artinya :
Terpujilah avalokiteavara Bodhisatwa .
Na Mo Dharmaya .Na Mo Sanghaya .
Bagi siapa yang ingin mencapai Buddha,
Maka Buddha Dharma akan menjadi penolongnya .
Jika senantiasa senang berlaku suci dan bersih dari Sang Aku pasti membantu diperolehnya Buddha Dharma .

Na Mo Maha pradjnaparamita adalah Doa Yang Maha Keramat .
Na Mo Maha Pradjnaparamita adalah Doa yang tiada banding .
Na Mo CEENG KONG PIT BIT HUD , HOAT CONG HUT , SU CU KHONG HUT CIOK YU ONG HUT .

Sang Buddha memberitahu kepada :
Buddha SI BI TEENG ONG , Buddha HOAT HO ,
Buddha KIM KONG CONG SU CU YU HI ,
Buddha POO SIN ,
Buddha SIN THONG ,
Buddha YOO SU LIU LI KONG ONG ,
Buddha PHOU KONG TEEK SAN ONG ,
Buddha SIAN CU KONG POO ONG ,
Tujuh Buddha yang telah lampau ,
Ribuan buddha dari BHADRA KALPA yang sekarang dan yang akan datang .
Seribu lima ratus Buddha ,
Lima ratus Buddha HOA SIN .
Seratus juta Buddha KIM KONG CONG dan PARA Buddha TEENG KONG .
Enam Buddha dari enam penjuru :
Buddha POO KONG GOAT TIAN GOAT BIAO HOA ONG dari Timur .
Buddha SOU KIN HOA ONG dari selatan .
Buddha CO ONG SIN THONG HIAM HOA ONG dari Barat .
Buddha GOAT TIAN CHEENG CEENG dari Utara .
Buddha BU SOU CEENG CIN POO SIU dari atas .
Buddha SIAN CEEK GOAT IM ONG dari bawah .
Buddha BU LIANG SIU ditengah-tengah ( Di dunia fana ) .
Yang berada di dalam Buddha kchetra ,
Yang berjalan dan menetap di atas bumi dan yang di angkasa .
Karena belas-kasihnya kepada seluruh mahluk itu ,
Maka dititahkanya agar masing-masing mengasuhnya dengan aman dan tenang ,
Setiap siang hari dan petang senantiasa membina diri ,
Dalam hati senantiasa menghafal Sutra ini .
Dengan berbuat demikian dapatlah memadamkan api penderitaan daripada kehidupan dan kematian , serta memusnahkan segala mara bahaya .

Na Mo Avolokiteswara Bodhisattwa Yang maha cermerlang ,
Avolokiteswara Bodhisattwa sebagai pengawas Yang cermerlang .
Avolokiteswara Bodhisattwa sebagai pelindung Maha agung Yang cermerlang .
Avolokiteswara Bodhisattwa sebagai pembuka pintu keselamatan dan kebahagian yang cermerlang .
Bodhisatwa YOO ONG .
Bodhisatwa YOO SIANG .
Bodhisatwa Smantabhadra .
Bodhisatwa HI KONG CONG ,
Bodhisatwa KSITIGARBHA ,
Bodhisatwa CEENG LIANG POO SAN EK BAN CJU ,
Bodhisatwa PHO KONG ONG JI LAY HOA SIN .
Dari satu bait sampai pada kcbait yang lain terus melafalkan Sutra ini , Tujuh Buddha LOKADJYECHTA akan melindungi .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar